Programy naukowe

W związku z programami naukowymi, które obecnie realizuję, zapraszam:

1. Pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń osobowości Borderline lub osoby, które podejrzewają, że mogą cierpień z powodu tego zaburzenia

Osoby, u których rozpoznano zaburzenia osobowości borderline (osobowość chwiejną emocjonalnie) to szczególna grupa pacjentów, którzy często mają poczucie „bycia odsyłanymi” poprzez różne instytucje. Często doświadczają ”wędrówki” pomiędzy różnymi specjalistami – psychologami i psychiatrami. Wielokrotnie mają poczucie zagubienia; rezygnują z leczenia, czy też przerywają je w poczuciu bycia niezrozumianymi. W leczeniu pacjentów cierpiących z powodu chwiejności emocjonalnej stosuję zintegrowane podejście w oparciu o psychoterapię oraz farmakoterapię z uwzględnieniem najnowszych zaleceń World Federation of Societies of Biological Psychiatry (Patrz: MOJE ARTYKUŁY). Natomiast w psychologicznej interpretacji problemów takich pacjentów korzystam z ujęcia psychodynamicznego oraz terapii opartej na mentalizacji (mentalization based therapy wg Petera Fonegy).

Program naukowy dotyczący pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń osobowości borderline / osobowości chwiejnej emocjonalnie.

Od 1.04.2014r. prowadzę rekrutację pacjentów obu płci, którzy ukończyli 18 lat, z rozpoznaniem zaburzenia osobowości borderline/osobowości chwiejnej emocjonalnie, którzy chcieliby uczestniczyć w projekcie naukowym. Dotyczy on powiązań pomiędzy płodowym poziomem androgenów, a nasileniem impulsywności, przejawianej w wieku dorosłym. Uczestnictwo w programie polega na jednorazowym badaniu diagnostycznym, połączonym z wypełnieniem kwestionariuszy samoopisu stanu psychicznego. Udział w badaniu zajmuje około 3-4 godzin. Dla pacjentów, którzy zgodzą się uczestniczyć w badaniu oferuję bezpłatne spotkanie diagnostyczne, mające na celu opracowaniu najkorzystniejszej dla danej osoby metody postępowania terapeutycznego i farmakologicznego.

2. Pacjentów z objawami zaburzeń emocjonalnych, lęku, depresji, zaburzeń snu lub dysfunkcji seksualnych w przebiegu terapii niepłodności (zarówno kobiety jak i ich partnerów)

Diagnoza i terapia niepłodności jest szczególnym okresem w życiu zarówno kobiet jak i ich partnerów. Wiele par diagnozowanych i leczonych ginekologicznie z powodu niepłodności, zalicza ten okres w swoim życiu do najbardziej traumatycznych i powodujących największe cierpienie. Wiele osób zaprzecza problemom z płodnością, obawiając się postawienia ostatecznej diagnozy i podjęcia ryzyka terapii ( która często jest skuteczna ale nie w 100% przypadków). Z badań naukowych wynika, że w trakcie terapii niepłodności bardzo często pojawiają się objawy depresyjne, lękowe, zaburzenia snu oraz dysfunkcje seksualne. Natomiast nieskuteczna terapia niepłodności zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń psychotycznych oraz uzależnień. Wynika to zarówno z długotrwałego narażenia na czynnik stresowy jakim mogą być przedłużające się procedury diagnostyczne i terapeutyczne. Dodatkowo wielu lekom stosowanym w terapii niepłodności towarzyszą objawy niepożądane związane z destabilizacją stanu psychicznego. Może się to przejawiać odczuwaniem przez osoby uczestniczące w terapii niepłodności takich objawów jak drażliwość, płaczliwość, obniżenie nastroju, zaburzenia snu czy ujawnieniem się dysfunkcji seksualnych.

Program naukowy dotyczący pacjentów diagnozowanych lyb leczonych z powodu niepłodności i doświadczających objawów zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń snu oraz/lub dysfunkcji seksualnych.

Od 1.04.2014r. prowadzę rekrutację pacjentów obu płci, którzy uczestniczą w diagnostyce lub terapii niepłodności i doświadczają objawów obniżonego nastroju, objawów lękowych, zaburzeń snu lub innych objawów szeroko rozumianej destabilizacji stanu psychicznego. Takie zaburzenia adaptacyjne wikłające terapię niepłodności łączą się często – u kobiet z zaburzeniami pożądania oraz podniecenia seksualnego, awersją wobec współżycia seksualnego. Natomiast u mężczyzn przejawiają się często lękiem przed stosunkiem seksualnym (performance anxiety), zaburzeniami erekcji uniemożliwiającymi podjęcie aktywności seksualnej lub występującymi już w trakcie stosunku seksualnego (erekcja ustępująca w czasie stosunku). Projekt badawczy dotyczy oceny rozpowszechnienia oraz rodzaju zaburzeń psychicznych i seksualnych, występujących w trakcie terapii niepłodności. Uczestnictwo w programie polega na jednorazowym badaniu diagnostycznym, połączonym z wypełnieniem kwestionariuszy samo-opisu stanu psychicznego oraz funkcjonowania seksualnego. Udział w badaniu zajmuje około 2 godzin. Dla pacjentów, którzy zgodzą się uczestniczyć w badaniu oferuję bezpłatne spotkanie diagnostyczne, mające na celu opracowaniu najkorzystniejszej dla danej osoby metody postępowania psychiatrycznego i seksuologicznego (zarówno terapeutycznego jak i farmakologicznego).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *